PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty do Poddziałania 2.1.3 PO KL


Ilość pozycji:  14
1 | 2  >  

utworzony: 2013-11-26 08:32:51

W związku z prowadzonym przez Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozeznaniem rynku zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu usług eksperckich polegających na merytorycznej weryfikacji dokumentów przygotowanych w ramach projektu „Zarządzanie kompetencjami w MSP”. Projekt jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

74/150/226/251/, ID=36846
utworzony: 2013-10-21 14:09:01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach partnerskiego projektu Firmy Rodzinne 2 realizowanego we współpracy ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, Pro Design sp. z o.o. oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zaprasza firmy rodzinne na pierwsze spotkania rekrutacyjne.

74/150/226/251/, ID=36217
utworzony: 2013-09-25 09:08:14

W związku z prowadzonym przez Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozeznaniem rynku zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu usług eksperckich polegających na merytorycznym opracowywania materiałów i artykułów na stronę internetową projektu „Zarządzanie kompetencjami w MSP”, planowanych do realizacji w ramach projektu systemowego finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

74/150/226/251/, ID=35500
utworzony: 2012-04-16 10:29:39

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu usługi szkoleniowo-doradczej oraz kosztu poszczególnych kategorii wydatków wchodzących w zakres usługi, planowanej do realizacji w ramach przygotowywanego projektu systemowego PARP pn. „Społeczna odpowiedzialność biznesu”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 2.1.3.

74/150/226/251/, ID=26722
utworzony: 2012-04-16 10:09:45

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu usługi szkoleniowo-doradczej oraz kosztu poszczególnych kategorii wydatków wchodzących w zakres usługi, planowanej do realizacji w ramach przygotowywanego projektu systemowego PARP pn. „MMP dostawcą usług dla osób starszych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 2.1.3.

74/150/226/251/, ID=26721
utworzony: 2012-04-16 09:56:17

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu usługi szkoleniowo-doradczej oraz kosztu poszczególnych kategorii wydatków wchodzących w zakres usługi, planowanej do realizacji w ramach przygotowywanego projektu systemowego PARP pn. „Zarządzanie kompetencjami w MŚP”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 2.1.3.

74/150/226/251/, ID=26719
utworzony: 2010-06-22 13:10:28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/150/226/251/, ID=16178
utworzony: 2009-12-30 15:31:23

Z uwagi na planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie usługi badawczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu systemowego PARP „Bilans Kapitału Ludzkiego”, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2010 roku w godzinach 11:30 - 14:00 w siedzibie PARP (ul. Pańska 81/83, Warszawa) w sali 153 na 1 piętrze.

74/150/226/251/, ID=13542
utworzony: 2009-10-20 11:12:54

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

74/150/226/251/, ID=12187
utworzony: 2009-07-22 16:17:12
4 czerwca 2008 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej) umowę partnerską na wspólną realizację projektu pt. Instrument Szybkiego Reagowania. Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 2.1.3 Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
74/150/226/251/, ID=10258
1 | 2  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj