PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Konsultacje społeczne


utworzony: 2012-06-15 15:17:47

W związku z rozpoczęciem projektu systemowego PARP pn. „Biznes dla edukacji” (Poddziałanie 2.1.3 PO KL), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami, planowane jest ogłoszenie konkursu, którego celem będzie wyłonienie 10 grup przedsiębiorstw współpracujących ze sobą, bądź powiązanych kooperacyjnie (tzw. Partnerstw), które wezmą udział we wdrożeniu Programów Edukacyjnych. 

74/150/226/, ID=27549
utworzony: 2012-04-05 13:57:19

W związku z zatwierdzeniem Planu Działania na 2012 rok dla II priorytetu PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała projekt „MMP dostawcą usług dla osób starszych”, którego głównym celem jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w obszarze budowania/rozwijania usług dopasowanych do potrzeb dojrzałego klienta.

74/150/226/, ID=26573
utworzony: 2012-04-05 14:01:39

W związku z zatwierdzeniem Planu Działania na 2012 rok dla II priorytetu PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do konsultacji projektu systemowego PARP pn. Zarządzanie kompetencjami w MŚP, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

74/150/226/, ID=26574
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj