PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu - III grupa (15.06.2009 - 26.06.2009)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 15 do 26 czerwca 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 4 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 14 041 276,42 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

W związku z powyższym informujemy, że łączna kwota dofinansowania ujęta we wnioskach pozostających w procesie oceny, złożonych w ramach I (18-29 maja 2009r.), II (1-10 czerwca 2009r.) i III (15-26.06.2009r.) grupy, wynosi 24 463 681,72 PLN, co stanowi 97,85% alokacji dostępnej w ramach konkursu. Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków będzie trwał do momentu, gdy wartość wniosków o dofinansowanie projektów pozostających w procesie oceny przekroczy poziom 200% budżetu przeznaczonego na 2009 r., pomniejszonego o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwotę 47,5 mln PLN.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w trzeciej rundzie konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/2.1.2/2009 (złożone między 15 a 26 czerwca 2009 r.). Terminy podane w harmonogramie są terminami maksymalnymi wynikającymi z przyjętych procedur i - w miarę dostępności zasobów, a także w zależności od zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec skróceniu.

Harmonogram oceny wniosków (pobierz plik)

 

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-06-29 16:37:08
Aktualizowany: 2010-02-09 13:12:42 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5747
74/150/220/312/313/, ID=9966
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL