PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w pierwszej rundzie konkursowej (między 18 a 29 maja 2009 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż do dnia 29 maja 2009 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 7 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 23 264 058,44 PLN.

W nawiązaniu do powyższego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 4 czerwca 2009 r. zakończono ocenę formalną 5 wniosków o dofinansowanie projektu, natomiast w dniu 17 czerwca 2009 r. zakończono ocenę formalną pozostałych 2 wniosków (podlegających uzupełnieniu) złożonych między 18 a 29 maja 2009 r. w odpowiedzi na konkurs.

Spośród ww. wniosków, ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu spełnił 1 wniosek na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 997 410,94 PLN (16,83% alokacji dostępnej w ramach konkursu). Wniosek ten zostanie skierowany do oceny merytorycznej.

Pisma informujące o pozytywnym bądź negatywnym wyniku oceny formalnej zostały przesłane do Projektodawców w dniu 15 czerwca 2009 r. (w przypadku tych wniosków, które zostały ocenione w terminie do dnia 4 czerwca 2009 r.) oraz w dniu 17 czerwca 2009 r. (w przypadku wniosków, który zostały ocenione w terminie do dnia 17 czerwca 2009 r.)

stopka PO KL

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-06-17 15:48:03
Aktualizowany: 2010-02-09 13:12:39 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6085
74/150/220/312/313/, ID=9812
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL