PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu POKL/2.1.2/2009 - I grupa (18.05.2009 - 29.05.2009)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), wypełniając obowiązki wynikające z treści Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prezentuje szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszej rundzie konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/2.1.2/2009 (złożone między 18 a 29 maja 2009 r.).

Terminy podane w harmonogramie są terminami maksymalnymi wynikającymi z przyjętych procedur i - w miarę dostępności zasobów, a także w zależności od zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec skróceniu.

Harmonogram oceny wniosków (pobierz plik DOC)

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-06-15 14:41:55
Aktualizowany: 2010-02-09 13:12:36 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6100
74/150/220/312/313/, ID=9757
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL