PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 2.1.2 POKL - wyjaśnienie

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami zgłaszanymi pracownikom PARP, dotyczącymi zakresu podmiotów, które mogą aplikować o wsparcie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL, informujemy, iż zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki organizacjami uprawnionymi do aplikowania o wsparcie w ramach ww. poddziałania są reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Oznacza to, iż wszelkie podmioty zrzeszone w ramach powyższych organizacji nie są uprawnione do samodzielnego wnioskowania o wsparcie w ramach ww. poddziałania. Instytucje te mogą jednak aplikować do PARP w imieniu jednej z organizacji spełniających warunki określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
 
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż wnioski składane przez jednostki organizacyjne w imieniu reprezentatywnych organizacji wliczają się do ustanowionego jako kryterium dostępu limitu trzech wniosków złożonych przez danego Wnioskodawcę w odpowiedzi na konkurs.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-05-18 16:34:38
Aktualizowany: 2010-02-09 13:12:38 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6101
74/150/220/312/313/, ID=9315
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL