PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja konkursowa poddziałania 2.1.2 PO KL - Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Wytyczne dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pobierz plik)

ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH

Załącznik 1 - Wymagania dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie (pobierz plik)

Załącznik 2 - Lista sprawdzająca kryteria formalne do samodzielnego wykorzystania oraz karta oceny formalnej (pobierz plik)

Załącznik 3 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (wersja obowiązująca do wniosków złożonych od dnia 21.09.2009 r.) (pobierz plik)

Załącznik 3 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (wersja obowiązująca do wniosków złożonych do dnia 18.09.2009 r.) (pobierz plik)

Załącznik 4 - Życiorys kierownika projektu (pobierz plik)

Załącznik 5 - Oświadczenie o sprzęcie (pobierz plik)

Załącznik 6 - Ramowy program szkolenia (pobierz plik)

Załącznik 7 - Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU (Załącznik 7)

Załącznik 2 - Harmonogram płatności (pobierz plik)

Załącznik 3 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik)

Załącznik 4 - Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej (pobierz plik)

Załącznik 5 - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik)

Załącznik 6 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (pobierz plik)

Załącznik 7 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (pobierz plik)

Załącznik 8 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (pobierz plik)

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-05-07 15:23:04
Aktualizowany: 2010-02-09 13:02:12 przez Marcin May
Ilość odsłon: 11248
74/150/220/312/, ID=9179
drukuj