PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Patronaty PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości obejmuje patronatem przedsięwzięcia o tematyce związanej z zakresem działań PARP.

W celu uzyskania patronatu należy:

  • uzasadnić związek planowanej imprezy z zakresem działań i kompetencji PARP,
  • określić zakres przedsięwzięcia (międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne itp.)
  • opisać krótko działalność organizatora,
  • przedstawić program przedsięwzięcia (tematyka, miejsce, uczestnicy, czas trwania imprezy),
  • określić grupę docelową/odbiorców przedsięwzięcia oraz przewidywaną liczbę uczestników,
  • poinformować o kwestiach finansowych przedsięwzięcia (kosztach uczestnictwa, dofinansowania imprezy, sponsorach itp.)

W celu ułatwienia przygotowania w/w informacji prosimy skorzystać z  Formularza Zgłoszeniowego o objęcie przedsięwzięcia patronatem przez PARP.

Prośbę o patronat organizator powinien złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Zgłoszenia należy przesyłać obowiązkowo w formie papierowej na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Komunikacji Zewnętrznej
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Kwestia przyznania patronatu rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

Organizator, który otrzymał patronat PARP, ma prawo do wykorzystania logo PARP w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas imprezy). Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo PARP podlegają akceptacji Agencji.


Pobierz plik:
Logotypy PARP

PARP oferuje organizatorom imprez objętych patronatem następujące formy promocji:

  • zamieszczenia informacji o przedsięwzięciu w serwisie internetowym PARP, w dziale: Wydarzenia/Patronaty PARP;
  • zamieszczenia odnośnika strony internetowej organizatora przedsięwzięcia, na której znajdują się informacje dotyczące wydarzenia lub do strony internetowej przedsięwzięcia;
  • rozesłania drogą elektroniczną przez PARP, informacji o organizowanym przedsięwzięciu do ośrodków KSU, RIF;
  • uzyskania materiałów informacyjnych o PARP i programach realizowanych przez PARP w wersji elektronicznej oraz bezpłatnych materiałów informacyjnych PARP w zależności od ich dostępności;

UWAGA! Udział w wydarzeniu przedstawiciela PARP i wygłoszenie prelekcji o aktualnie realizowanych i dostępnych programach oraz /lub na temat zbieżny z tematyką imprezy jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

Informacje o przedsięwzięciach (konferencjach, seminariach, szkoleniach, targach itp.), które PARP objął patronatem.

Patronaty udzielone przez PARP (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-04-16 11:27:37
Aktualizowany: 2015-07-06 13:58:33 przez Magdalena Ksiażek
Ilość odsłon: 73603
74/107/633/659/, ID=765
drukuj