PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Przewodniki, broszury informacyjne, poradniki

 

 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w  projektach PO KL  pobierz plik (416kB) 

Vademecum beneficjenta PO KL działania 2.1 i 2.2 wydanie II 2009 - informacje o programach szkoleniowych (link)

Dotacje na innowacje - Pakiet informacyjny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki (pobierz plik PDF)

Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pobierz plik (1 849kB) 

Dotacje na innowacje. Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pobierz plik (507kB)

Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (pobierz plik)

„Rozwój kariery zawodowej” broszura w ramach projektu  z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL  pobierz plik (2 748kB)

„Elastyczne formy zatrudnienia” broszura w ramach projektu  z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL pobierz plik (2 731kB)

„Ochrona i promocja zdrowia” broszura w ramach projektu  z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL pobierz plik (2 625kB)

„Przesunięcia między stanowiskami” broszura w ramach projektu  z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL pobierz plik (2 281kB)

„Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę” broszura w ramach projektu  z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” broszura w ramach działania 2.1.3 PO KL pobierz plik (2 717kB)

„Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie” broszura w ramach projektu  z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL pobierz plik (3 374kB)

„Rekrutacja i selekcja” broszura w ramach projektu  z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL  pobierz plik (2 759kB)

„Kształcenie ustawiczne” broszura w ramach projektu  z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL pobierz plik (2 717kB)

 

Dobre praktyki SPO RZL - Projekty nakierowane na doskonalenie umiejętności pracowników i menedżerów firm, dofinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, lata 2004-2006 pobierz plik (7 278kB)

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach pobierz plik (3 271kB)

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-12-29 13:47:33
Aktualizowany: 2011-02-04 11:31:27 przez Marcin May
Ilość odsłon: 35776
74/87/110/, ID=6889
drukuj