PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych między 29 września a 10 października 2008 r. w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnego formalnie wniosku złożonego w ramach V grupy (29 września- 10 października 2008 r.). W wyniku oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów nie rekomendowała jedynego wniosku o dofinansowanie złożonego w ww. terminie.
Narastająco wnioskowana kwota dofinansowania w rekomendowanych wnioskach wynosi 8 873 359,68 PLN co stanowi 44,47% alokacji na lata 2007-2008 dla Poddziałania 2.1.2 PO KL (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny).

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-11-07 15:56:38
Aktualizowany: 2010-02-09 13:01:04 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7904
74/150/220/235/, ID=6429
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL