PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych między 15 a 26 września 2008 r. w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17 października 2008 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach IV grupy (15 - 26 września 2008 r.).  W wyniku oceny merytorycznej wniosków złożonych w ww. terminie, Komisja Oceny Projektów nie rekomendowała żadnego wniosku o dofinansowanie.
Narastająco wnioskowana kwota dofinansowania w rekomendowanych wnioskach wynosi 8 873 359,68 PLN co stanowi 44,47% alokacji na lata 2007-2008 dla Poddziałania 2.1.2 PO KL (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny).

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-11-07 15:46:31
Aktualizowany: 2010-02-09 13:01:03 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7829
74/150/220/235/, ID=6428
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL