PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych między 18 a 29 sierpnia 2008 r. w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10 września 2008 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach III grupy (18 - 29 sierpnia 2008 r.).  

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, adresie siedziby Projektodawcy oraz liczbie uzyskanych punktów znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 2 951 056,28 PLN, co stanowi 14,8% alokacji na lata 2007-2008 dla Poddziałania 2.1.2 PO KL (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny). Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowana kwota może różnić się od wnioskowanej kwoty dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą. Powyższe oznacza, że dostępność środków dla wniosków złożonych w późniejszym terminie może ulec zwiększeniu.

Narastająco wnioskowana kwota dofinansowania w rekomendowanych wnioskach wynosi 8 873 359,68 PLN co stanowi 44,47% alokacji na lata 2007-2008 dla Poddziałania 2.1.2 PO KL (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny).
 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-11-03 16:01:30
Aktualizowany: 2010-02-09 13:01:01 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7453
74/150/220/235/, ID=6354
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL