PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych między 21 lipca a 1 sierpnia 2008 r. w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 11 sierpnia 2008 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach I grupy (21 lipca - 1 sierpnia 2008 r.).
Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, adresie siedziby Projektodawcy oraz liczbie uzyskanych punktów znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 4 979 153,40 PLN, co stanowi 25% alokacji na lata 2007-2008 dla Poddziałania 2.1.2 PO KL (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny). Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowane kwoty dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowane przez oceniających, rekomendowane kwoty dla poszczególnych wniosków mogą się różnić od wnioskowanych kwot dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcami. Powyższe oznacza, że dostępność środków dla wniosków złożonych w późniejszym terminie może ulec zwiększeniu.
 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-20 14:56:21
Aktualizowany: 2010-02-09 13:00:59 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7538
74/150/220/235/, ID=6088
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL