PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki konkursu na prowadzenie Punktów Konsultacyjnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończyła ocenę ofert o udzielenie wsparcia złożonych w odpowiedzi na konkurs na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Projekt będzie realizowany w ramach projektu systemowego PARP pt. „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”(PK) - Poddziałanie 2.2.1 POKL.  
 
KOMUNIKAT

W wyniku dokonania korekty błędnie (omyłkowo) obliczonej liczby punktów przy ocenie ofert złożonych w konkursie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, PARP dokonała odpowiedniego sprostowania zaistniałych niezgodności.

O zaistniałej sytuacji zostali poinformowani oferenci, których oferty w wyniku uprzednio dokonanej oceny, zostały omyłkowo umieszczone na liście rankingowej wyników konkursu.
Ostatecznie skorygowana lista rankingowa ofert rekomendowanych do udzielenia wsparcia na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego została zamieszczona poniżej.
 
Poniżej lista rankingowa wyników ocenionych ofert w ramach konkursu.
 Plik xls Lista rankingowa
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-08-29 15:33:37
Aktualizowany: 2008-09-12 12:37:07 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 8423
164/166/168/, ID=5130
drukuj