PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie projektów oraz o zawieszeniu konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 15 lipca 2008 r. w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/2008, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL, przyjęto 473 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 1.304.506.605,03 PLN, przy dostępnym budżecie na 2008 rok w wysokości 400 mln PLN (w tym 20 mln PLN rezerwy na poczet odwołań od wyników oceny).
W związku z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 20 czerwca 2008 r., opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, oraz punktu 3.5 Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Poddziałania 2.1.1, PARP wstrzyma nabór wniosków w ciagu pięciu dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego komunikatu. Oznacza to, że wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane jedynie do dnia 23 lipca 2008 r. do godz. 16.30.
O ostatecznym zamknięciu konkursu lub wznowieniu naboru PARP poinformuje po zakończeniu oceny wniosków złożonych do dnia 23 lipca 2008 r.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-07-16 13:55:32
Aktualizowany: 2010-02-09 12:21:08 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7300
74/150/218/228/, ID=4749
drukuj