PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Zaktualizowana lista zawartych umów - konkurs nr POKL/2.1.2/2012/ZS "Zielone światło!"

„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 i 2014 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaktualizowaną o umowę zawartą w wyniku rozstrzygnięcia skargi złożonej przez Beneficjenta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone światło!” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

Lista zawartych umów (link)

Lista członków KOP znajduje się w poprzednim komunikacie (http://pokl.parp.gov.pl/index/more/40340)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-11-24 15:28:18
Aktualizowany: 2014-11-24 15:29:49 przez Aneta Zielińska-Sroka
Ilość odsłon: 4450
74/150/218/594/620/, ID=44145
drukuj