PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Piotr Piasecki

Piotr Piasecki

Ekspert ds. rozwoju organizacji, przywództwa i zarządzania. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską w biznesie. Był współtwórcą i wieloletnim prezesem zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, był członkiem zarządu Stowarzyszenia MATRIK oraz członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Współpracował min. z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, MEN i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestniczył w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Uczenia się przez całe życie. Aktualnie pracuje jako konsultant zarządzania oraz jako doradca, trener i coach kadry menedżerskiej. Stusuje kreatywne metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Jest wykładowcą i konsultantem Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE).  Czynnie zajmuje się popularyzacją idei uczenia się przez całe życie i rozwoju kapitału intelektualnego. Zrealizował kilka projektów badawczych i popularyzatorskich w tym zakresie.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-10-20 15:28:56
Aktualizowany: 2014-10-20 18:53:32 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 1660
74/150/227/783/, ID=43504
drukuj