PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat o zwiększeniu alokacji na konkurs nr POKL/2.1.2/2014/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 czerwca br. w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Instytucja Pośrednicząca (IP) wyraziła zgodę na realokację środków w ramach Działania 2.1 POKL.

W świetle wcześniejszej zgody IP na zawieranie umów na realizację projektów znajdujących się na liście rankingowej do wysokości dostępnej alokacji wg aktualnej wartości algorytmu L oznacza to, że na podstawie tego algorytmu za miesiąc wrzesień 2014 r. wartość alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S uległa zwiększeniu do kwoty 22 280 190,40 PLN.

W wyniku ww. zwiększenia alokacji na konkurs możliwość dofinasowania uzyskał projekt Zarządu Regionu Środkowowschodniego  NSZZ „Solidarność” o numerze WND-POKL.02.01.02-00-043/14, znajdujący się na 17-tej pozycji listy rankingowej.

Pismo informujące o możliwości dofinansowania projektu zostało wysłane do Projektodawcy w dniu dzisiejszym.

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-10-01 13:45:05
Aktualizowany: 2014-10-01 14:04:07 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 5945
74/150/220/312/313/, ID=43145
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL