PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do naboru wniosków - konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” – II edycja

Dokumentacja do naboru wniosków - konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” – II edycja

Dokumenty Podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik [651kB]

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [530kB]

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [547kB]

Załącznik nr 1 do Wniosku - Podpisane oświadczenie osób fizycznych, których dane zostały wskazane we wniosku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz plik [142kB]

Załącznik nr 3 - Tabela potwierdzająca spełnienie przez Wnioskodawcę kryterium dot. wymaganego doświadczenia Wnioskodawcy pobierz plik [26kB]

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik [728kB]

Standard usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP pobierz plik [407kB], Opis ofert finansowania zwrotnego pobierz plik [291kB]

Załącznik 1a pobierz plik [282kB]

Załącznik 1b pobierz plik [382kB]

Załącznik 1c pobierz plik [396kB]

Załącznik nr 1d pobierz plik [523kB]

Załącznik nr 1e pobierz plik [349kB]

Załącznik nr 1f pobierz plik [351kB]

Załącznik nr 1g pobierz plik [437kB]

Tabela pomocnicza do obliczenia całkowitej kwoty wsparcia pobierz plik [12kB]

(dane dla 35 Klientów, wartości maksymalnej usługi: 15.480,00zł, max. 14% na fazę wstępną projektu)

 

Dokumenty dotyczące oceny Wniosków o udzielenie wsparcia

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik (882kB)

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik (646kB)

Zał. nr 2 Standard usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP pobierz plik (407kB), Opis ofert finansowania zwrotnego pobierz plik (291kB)

Zał. nr 3 Wzór wniosku o płatność pobierz plik (412kB)

Zał. nr 4 Wzór weksla in blanco pobierz plik (11kB)

Zał. nr 5 Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik (326kB)

Zał. nr 6 Harmonogram płatności pobierz plik (321kB)

Zał. nr 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz plik (483kB)

Zał. nr 10 Budżet projektu pobierz plik (172kB)

Zał. nr 11 Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS pobierz plik (1 126kB)

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-09-23 10:13:09
Aktualizowany: 2014-09-26 14:37:57 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 2882
74/150/224/741/782/, ID=42968
drukuj