PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu (przywróconych do ponownej oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu) złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie, przywróconego do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu. Decyzją KOP wniosek nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania.

Lista rankingowa, zaktualizowana o wyniki oceny merytorycznej wniosku, który został skierowany do ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu, zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, tytule projektu, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów, decyzji Komisji Oceny Projektów, a także ew. o wnioskowanej kwocie dofinansowania oraz poziomie dofinansowania lub przyczynie odrzucenia wniosku, znajduje się poniżej niniejszego komunikatu.

Do dnia 12.09.2014 r. informacja o wynikach ponownej oceny wniosku zostanie wysłana do Wnioskodawcy.

pobierz plik (77kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-09-10 11:55:52
Aktualizowany: 2014-09-10 11:59:20 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 5657
74/150/220/312/313/, ID=42675
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL