PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat o zwiększeniu alokacji na konkurs nr POKL/2.1.2/2014/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 czerwca br. w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Instytucja Pośrednicząca (IP) wyraziła zgodę na realokację środków w ramach Działania 2.1 POKL.

W świetle wcześniejszej zgody IP na zawieranie umów na realizację projektów znajdujących się na liście rankingowej do wysokości dostępnej alokacji wg aktualnej wartości algorytmu L oznacza to, że na podstawie tego algorytmu za miesiąc sierpień 2014 r. wartość alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S uległa zwiększeniu z kwoty 14 739 883,34PLN do kwoty 15 921 057,29 PLN, zaś kwota alokacji dostępna obecnie do zakontraktowania (po uwzględnieniu kwoty dofinansowania w ramach 14 wniosków skierowanych uprzednio do negocjacji oraz oszczędności wygenerowanych w wyniku zakończenia negocjacji 13 z ww. wniosków) wynosi 2 749 247,68 PLN.

W wyniku ww. zwiększenia alokacji na konkurs możliwość dofinasowania uzyskał projekt Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej o numerze WND-POKL.02.01.02-00-029/14, znajdujący się na 12-tej pozycji listy rankingowej.

Pismo informujące o możliwości dofinansowania projektu zostało wysłane do Projektodawcy w dniu dzisiejszym.

 Lista rankingowa pobierz plik (62kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-08-26 15:10:47
Aktualizowany: 2014-08-26 15:13:47 przez Magdalena Ksiażek
Ilość odsłon: 5724
74/150/220/312/313/, ID=42373
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL