PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat o zwiększeniu alokacji na konkurs nr POKL/2.1.2/2014/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 czerwca br. w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że dzięki zgodzie Instytucji Pośredniczącej istnieje możliwość zawierania umów na realizację projektów znajdujących się na liście rankingowej do wysokości dostępnej alokacji, wg aktualnej wartości algorytmu L.

Oznacza to, że na podstawie algorytmu L za miesiąc lipiec 2014 r. wartość alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S uległa zwiększeniu z kwoty 13 mln PLN do kwoty 14 739 883,34 PLN, zaś kwota alokacji dostępna obecnie do zakontraktowania (po uwzględnieniu kwoty dofinansowania w ramach 13 wniosków skierowanych uprzednio do negocjacji) wynosi 1 549 070,54 PLN.

W wyniku zwiększenia alokacji na ww. konkurs  możliwość  dofinasowania uzyskał projekt Cechu Rzemiosł Różnych o numerze WND-POKL.02.01.02-00-050/14, znajdujący się na 22 pozycji listy rankingowej. Powyższe rozwiązanie jest zgodne z rozdziałem 6.12 punkt 7 „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL”. Zgodnie z ww. punktem, jeżeli wysokość kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu nie pozwala na podjęcie negocjacji z projektodawcą, którego wniosek znajduje się na wyższej pozycji listy rankingowej wniosków, Instytucja Organizująca Konkurs może podjąć negocjacje z projektodawcą, którego projekt znajduje się na niższej pozycji listy rankingowej wniosków, a wysokość kwoty ewentualnego dofinansowania tego projektu stanowi nie więcej niż 125% wysokości kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu.

Pismo informujące o możliwości dofinansowania projektu zostało wysłane do Projektodawcy w dniu 24 lipca br.

Lista rankingowa pobierz plik (68kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-07-24 15:27:41
Aktualizowany: 2014-07-31 10:28:42 przez Magdalena Ksiażek
Ilość odsłon: 5205
74/150/220/312/313/, ID=41825
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL