PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków w konkursie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”, realizowanego na podstawie Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, złożono 58 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 11 599 728 zł.

Dodatkowo informujemy, iż dwa wnioski zostały wycofane z konkursu oraz dwóch Wnioskodawców złożyło wnioski po wyznaczonym terminie.

Poniżej przedstawiamy informacje o liczbie złożonych wniosków i wnioskowanej kwocie wsparcia w ramach każdego z województw:

Województwo

Liczba złożonych wniosków

Wnioskowana kwota wsparcia

W PLN

DOLNOŚLĄSKIE (1)

4

611 536,00

KUJAWSKO-POMORSKIE (2)

4

782 048,00

LUBELSKIE (3)

3

591 536,00

LUBUSKIE (4)

1

210 512,00

ŁÓDZKIE (05)

5

802 048,00

MAŁOPOLSKIE (6)

4

822 048,00

MAZOWIECKIE (07)

8

1 584 096,00

OPOLSKIE (8)

2

422 192,00

PODKARPACKIE (09)

3

754 832,00

PODLASKIE (10)

1

190 512,00

POMORSKIE (11)

3

591 536,00

ŚLĄSKIE (12)

7

1 680 176,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE (13)

1

210 512,00

WARMIŃSKO-MAZURSKIE (14)

2

421 024,00

WIELKOPOLSKIE (15)

8

1 544 096,00

ZACHODNIOPOMORSKIE (16)

2

381 024,00

Razem

58

11 599 728,00

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-07-22 11:35:05
Aktualizowany: 2014-07-22 12:09:41 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 4844
74/150/224/516/518/, ID=41758
drukuj