PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosku złożonego w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S, przywróconego do oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 18 lipca 2014 roku zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie, przywróconego do oceny formalnej po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania. Przedmiotowy wniosek nie został skierowany do oceny merytorycznej.

W dniu dzisiejszym informacja o wynikach oceny formalnej wniosku zostanie wysłana do Wnioskodawcy.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-07-22 10:49:48
Aktualizowany: 2014-07-22 10:51:59 przez Aneta Zielińska-Sroka
Ilość odsłon: 5378
74/150/220/312/313/, ID=41752
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL