PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Spotkanie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”. Spotkanie odbędzie się 15 lipca 2014 r., w godzinach 11.00-15.00, w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Planowany harmonogram spotkania:

  1. Informacja o założeniach konkursu.
  2. Omówienie sposobu przygotowania Wniosku o dofinansowanie projektu (w tym wyjaśnienie zasad składania wniosku przez e-PUAP).
  3. Omówienie pytań i odpowiedzi dot. konkursu.
  4. Dyskusja

Przewiduje się przerwę w godz. 13:00-13:20.

Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać na adres e-mail: adrianna_beredzinska@parp.gov.pl, do dnia 11.07.2014 r. do godziny. 12:00, na załączonym formularzu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w spotkaniu może wziąć udział jeden przedstawiciel każdej instytucji. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w spotkaniu, będzie rozsyłane do Państwa mailowo po upływie ww. terminu.

Formularz zgłoszeniowy pobierz plik (827kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-07-09 13:07:41
Aktualizowany: 2014-07-09 13:08:59 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 3666
74/150/224/516/518/, ID=41603
drukuj