PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 58 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S (1 z 59 wniosków mających podlegać ocenie merytorycznej ze względu na stwierdzone istotne uchybienia skierowano do ponownej oceny formalnej, w wyniku której został on odrzucony ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów dostępu). Rekomendację KOP otrzymało 16 wniosków o dofinansowanie.

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, tytule projektu, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów, decyzji Komisji Oceny Projektów, wnioskowanej kwocie dofinansowania oraz poziomie dofinansowania, przyczynie odrzucenia wniosku, znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania rekomendowanych projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 19 132 902,04 PLN. Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowane kwoty dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowanych przez oceniających, rekomendowane kwoty mogą różnić się od wnioskowanych kwot dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.

Ze względu na ustalony poziom alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S na chwilę obecną dofinansowanie otrzyma 13 wniosków z listy rankingowej. Wnioski oczekujące na środki mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem uzyskania od Instytucji Pośredniczącej zgody na zwiększenie alokacji środków na konkurs – PARP wystąpiła pisemnie o wydanie takiej zgody w dniu dzisiejszym. Informacja o możliwości dofinansowania projektów znajdujących się na liście rezerwowej zostanie opublikowana niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Instytucji Pośredniczącej.

Do dnia 20.06.2014 r. informacja o wynikach oceny wniosku zostanie wysłana do Wnioskodawców.

Lista rankingowa wniosków (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-06-18 15:19:34
Aktualizowany: 2014-06-18 15:22:09 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 7578
74/150/220/312/313/, ID=41253
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL