PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 11 kwietnia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 12 maja 2014 r. zakończono ocenę formalną 6 wniosków o dofinansowanie projektu skierowanych do uzupełnień po ocenie formalnej.

6 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 194 264,98 PLN (tj. 47,64% alokacji dostępnej w ramach konkursu) spełniło ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Ogółem do dnia 12 maja 2014 r. do oceny merytorycznej skierowano 59 wniosków o dofinansowanie opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 63 602 586,07 PLN (tj. 489,25% alokacji dostępnej w ramach konkursu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie). Terminy podane w harmonogramie są terminami szacunkowymi i - w zależności od dostępności zasobów, a także  zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec zmianie.

Harmonogram oceny wniosków pobierz plik (39kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-05-14 13:37:31
Aktualizowany: 2014-05-14 13:49:05 przez Magdalena Ksiażek
Ilość odsłon: 4603
74/150/220/312/313/, ID=40331
drukuj