PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia wykryte podczas kontroli realizacji projektów

PARP publikuje dokument zawierający opis najczęściej występujących uchybień i nieprawidłowości, który został przygotowany na podstawie wyników kontroli projektów konkursowych w ramach PO KL (Poddziałanie 2.1.1 i 2.1.2) przeprowadzanych w latach 2012-2013.

Niniejszy dokument ma za zadanie przybliżyć podmiotom realizującym projekty w ramach PO KL obszary obarczone szczególnym ryzykiem niekwalifikowania wydatków ze względu na nieprzestrzeganie zasad ustanowionych przez Instytucję Zarządzającą PO KL oraz PARP. 

Do zapoznania się z materiałem szczególnie gorąco zapraszamy podmioty nadal realizujące projekty w ramach ww. poddziałań PO KL. Prezentowany materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie uwzględnia specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL.

pobierz plik (110kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-04-15 10:03:52
Aktualizowany: 2014-04-15 10:05:07 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 1862
74/150/220/, ID=39565
drukuj