PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 kwietnia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014 r. zakończono ocenę formalną 68 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2014/S.

53 wnioski opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 57 408 321,09 PLN (441,60% alokacji dostępnej w ramach konkursu, pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny) spełniło ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.
6 wniosków na kwotę 6 194 264,98 PLN nie spełniły kryteriów formalnych i zostały przekazane do uzupełnień. 9 wniosków na kwotę 11 229 582,16 PLN nie spełniło co najmniej jednego kryterium dostępu i zostało odrzuconych na tym etapie.

Pisma informujące o wyniku oceny formalnej zostaną przesłane do Projektodawców w dniu dzisiejszym.

Komunikat o ostatecznej liczbie i wartości wniosków skierowanych do oceny merytorycznej zostanie opublikowany najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia ponownej oceny formalnej wniosków, które przekazano do uzupełnień.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-04-11 14:25:18
Aktualizowany: 2014-04-11 14:27:41 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 5822
74/150/220/312/313/, ID=39490
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL