PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 31 marca 2014 r. zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.1.2/2014/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”.

Ogółem przyjęto 68 wniosków o dofinansowanie projektu, w tym jeden wniosek o dofinansowanie złożony za pomocą platformy elektronicznej e-PUAP, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 74 832 168,23 PLN, co stanowi 575,63 % alokacji dostępnej w ramach konkursu.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny
i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie). Terminy podane w harmonogramie są terminami maksymalnymi i - w zależności od dostępności zasobów, a także  zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów – mogą ulec skróceniu.

Mając na uwadze planowany okres realizacji projektów oraz umożliwienie ich uruchomienia w terminach pozwalających na osiągnięcie założonych celów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dołoży starań, aby proces oceny, negocjacji projektów oraz zawarcia umów o dofinansowanie zakończyć w lipcu 2014 r.

Harmonogram oceny wniosków pobierz plik (17kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-04-04 14:04:49
Aktualizowany: 2014-04-11 14:20:43 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 5483
74/150/220/312/313/, ID=39329
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL