PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu (po pozytywnym rozpatrzeniu protestu) - konkurs POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone Światło”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną jednego wniosku o dofinansowanie, przywróconego do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez PARP (dot. protestów rozpatrywanych do dnia 11 lutego 2014 r.). Ww. wniosek nie uzyskał rekomendacji do otrzymania dofinansowania.

Lista rankingowa, zaktualizowana o wyniki oceny merytorycznej wniosku, który został skierowany do ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu przez PARP, zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, tytule projektu, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów, decyzji Komisji Oceny Projektów, a także ew. o wnioskowanej kwocie dofinansowania oraz poziomie dofinansowania lub przyczynie odrzucenia wniosku, znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. W związku z  brakiem rekomendacji wniosku do otrzymania  dofinansowania nie zmieniła się kwota pozostająca do dyspozycji PARP w ramach rezerwy odwoławczej, która wynosi 5 100 224,56 PLN.

W dniu 11 marca 2014 r. informacja o wynikach oceny wniosku zostanie wysłana do Wnioskodawcy.

Lista rankingowa (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-03-11 08:29:28
Aktualizowany: 2014-03-11 08:30:01 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 6577
74/150/218/594/620/, ID=38843
drukuj