PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Lista zawartych umów - konkurs nr POKL/2.1.2/2012/S

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2012/S oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.


Z uwagi na trwający w dalszym ciągu proces podpisywania umów w ramach wyżej wymienionego konkursu aktualizacja listy zawartych umów nastąpi w styczniu 2014 r.

Lista zawartych umów (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-12-12 12:15:34
Aktualizowany: 2013-12-12 12:17:27 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5069
74/150/220/312/313/, ID=37276
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL