PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku – usługi eksperckie w ramach projektu „Zarządzanie kompetencjami w MSP”

W związku z prowadzonym przez Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozeznaniem rynku zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu usług eksperckich polegających na merytorycznym opracowywania materiałów i artykułów na stronę internetową projektu „Zarządzanie kompetencjami w MSP”, planowanych do realizacji w ramach projektu systemowego finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

Zakres opracowań eksperckich będzie obejmował problematykę zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwach, w szczególności zagadnienia dotyczące: sposobów tworzenia programów rozwoju kompetencji, zarządzania efektywnością pracowników, zarządzania talentami, zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników oraz dotyczące budowania przez przedsiębiorstwa marki pracodawcy.

Przy szacunku należy przyjąć koszt przygotowania nie mniej niż 300 stron tekstu (1 strona przeliczeniowa = 1 800 znaków ze spacjami), co będzie stanowić łącznie co najmniej 30 opracowań.

Ekspert (lub eksperci) przygotowujący opracowania musi posiadać doświadczenie w przygotowaniu opracowań z tematyki zarządzania kompetencjami: co najmniej 2 artykułów, lub co najmniej 1 publikacji książkowej lub/i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji działań z związanych z zarządzaniem kompetencjami w przedsiębiorstwach.

Przewidziany okres realizacji usług eksperckich wynosi 10 miesięcy.

W odpowiedzi na rozeznanie rynku proszę uprzejmie o wskazanie kwoty brutto oraz kwoty netto przygotowania 1 strony przeliczeniowej tekstu.

Informację zwrotną proszę kierować drogą e-mailową na adres anna_dziolak@parp.gov.pl
w terminie do 2 października 2013 roku.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Podane kwoty pozwolą na zaplanowanie budżetu usługi.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-09-25 09:08:14
Aktualizowany: 2013-09-25 11:37:29 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 7798
74/150/226/251/, ID=35500
drukuj