PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Ostateczna lista rankingowa - "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw "

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064) w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” oraz o rekomendowaniu 10 wniosków do udzielenia wsparcia.

Ostateczna lista rankingowa pobierz plik (235kB)

UWAGA: Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej dot. nazwy Wnioskodawcy zamieszczonej w Ostatecznej listy Projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia w pod nr 4, tj.
zamiast:
Fundacja Poszanowania Energii SEMPERUM Anna Tomsia - Zając, Janusz Parkitny Spółka Cywilna
powinno być
: SEMPERUM Anna Tomsia - Zając, Janusz Parkitny Spółka Cywilna.


stopka po kl

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-09-05 15:25:26
Aktualizowany: 2013-09-09 15:57:11 przez Marcin May
Ilość odsłon: 2232
74/150/224/622/674/, ID=35149
drukuj