PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Spotkanie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Spotkanie odbędzie się 9 września 2013 r., w godzinach 12.00-15.00, w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Planowany harmonogram spotkania:

12.00-15.00*

  1. Informacja o założeniach konkursu.
  2. Omówienie sposobu przygotowania Wniosku o dofinansowanie projektu (w tym wyjaśnienie zasad składania wniosku przez e-PUAP)
  3. Omówienie pytań i odpowiedzi dot. konkursu.

*Przewiduje się przerwę w godz. 13:20-13:40

Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać na adres e-mail: eliza_kalinska@parp.gov.pl, do dnia 4 września 2013 r., na załączonym formularzu: pobierz plik (112kB). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w spotkaniu może wziąć udział jeden przedstawiciel każdej instytucji. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-08-26 15:06:52
Aktualizowany: 2013-08-27 09:04:53 przez Adrian Liske
Ilość odsłon: 9015
74/150/224/622/632/, ID=34999
drukuj