PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Informacja na temat omyłek pisarskich w dokumentacji konkursowej „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa”

Informujemy, iż zgodnie z kryterium 4) kryteriów merytorycznych fakultatywnych Wnioskodawca może otrzymać dodatkowe punkty w przypadku, gdy „Konsultanci wskazani we Wniosku o udzielenie wsparcia posiadają łącznie doświadczenie w świadczeniu usług w każdym z 6 obszarów…” Kryterium dotyczy zatem wszystkich konsultantów wskazanych przez Wnioskodawcę we wniosku. W nawiązaniu do powyższego zapis w pkt. 2 e) Wniosku o udzielenie wsparcia, odnoszący się tylko do pkt 2 d) jest omyłką pisarską, ponieważ pkt. 2 e) odnosi się do całego pkt 2.

Ponadto we Wniosku o udzielenie wsparcia pkt IV pkt 8 pozycja Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektów, kolumna Liczba klientów (przedsiębiorców) korzystająca z usługi – zamiast „Suma = A1 + A2” powinno znaleźć się „A1”. Aktualny wpis w rubrykę jest omyłką pisarską.

Dodatkowo informujemy, że w ramach kryterium 3) kryteriów merytorycznych fakultatywnych Wnioskodawca może otrzymać 6 dodatkowych punktów w przypadku, gdy we wniosku o udzielenie wsparcia wskaże 16 i więcej usług doradczych dla przedsiębiorców wyświadczonych przez Wnioskodawcę w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia, które swym zakresem obejmowały jednocześnie 4 spośród następujących zakresów: doradztwo finansowe lub doradztwo rachunkowe lub doradztwo podatkowe lub doradztwo prawne. Wpis dotyczący „26 i więcej usług” jest omyłką pisarską.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-07-25 12:03:30
Aktualizowany: 2013-07-25 12:17:15 przez Adrian Liske
Ilość odsłon: 6006
74/150/224/622/643/, ID=34562
drukuj