PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu (po pozytywnym rozpatrzeniu protestu) - konkurs POKL/2.1.2/2012/S „Konkurs standardowy”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 1 wniosku o dofinansowanie, skierowanego do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny formalnej przez PARP. Wniosek ten nie otrzymał rekomendacji KOP.

Lista rankingowa, zaktualizowana o wyniki oceny merytorycznej ww. wniosku, zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, tytule projektu, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów, decyzji Komisji Oceny Projektów, a także przyczynie odrzucenia wniosku, znajduje się poniżej niniejszego komunikatu.

Do dnia 25.07.2013 r. informacja o wynikach oceny wniosku zostanie wysłana do Wnioskodawcy.

Lista rankingowa (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-07-22 13:25:13
Aktualizowany: 2013-07-22 14:05:45 przez Adrian Liske
Ilość odsłon: 6909
74/150/220/312/313/, ID=34390
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL