PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do konkursu "Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców"

Dokumenty Podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik [574kB]

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [549kB]

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik [434kB]


Dokumenty dotyczące oceny Wniosków o udzielenie wsparcia

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik [676kB]

 

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik [683kB]

Zał. nr 2 Standard usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców pobierz plik [247kB]

Zał. nr 3 Harmonogram finansowy pobierz plik [51kB]

Zał. nr 4 Wzór Wniosku o płatność pobierz plik [237kB]

Zał. nr 4a Wzór Wniosku o pierwszą transzę zaliczki pobierz plik [258kB]

Zał. nr 5 Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” pobierz plik [9kB]

Zał. nr 6 Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik [783kB]

Zał. nr 8 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz plik [518kB]

Zał. nr 9 Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT pobierz plik [243kB]

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-07-04 12:45:04
Aktualizowany: 2014-09-02 14:22:40 przez Aneta Zielińska-Sroka
Ilość odsłon: 5054
74/150/224/622/686/, ID=33942
drukuj