PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do naboru wniosków - konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”

Dokumenty Podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik [391kB]

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [578kB]

Załącznik nr 1 do Wniosku - Podpisane oświadczenie osób fizycznych, których dane zostały wskazane we wniosku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz plik [96kB]

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik [607kB]

Standard usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw pobierz plik [237kB]

 

Dokumenty dotyczące oceny Wniosków o udzielenie wsparcia

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik [610kB]

 

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik [476kB]

Zał. nr 3 Wzór wniosku o płatność pobierz plik [280kB]

Zał. nr 4 Wzór weksla in blanco pobierz plik [9kB]

Zał. nr 5 Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik [50kB]

Zał. nr 6 Harmonogram płatności pobierz plik [273kB]

Zał. nr 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz plik [371kB]

Zał. nr 10 Budżet projektu pobierz plik [42kB]

Zał. nr 11 Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS pobierz plik [126kB]

 

stopka POKL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-06-25 14:12:49
Aktualizowany: 2013-06-25 14:25:38 przez Marcin May
Ilość odsłon: 3040
74/150/224/622/674/, ID=33770
drukuj