PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Planowane ogłoszenie konkursu na wybór usługodawców nowej usługi pilotażowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że na czerwiec br. zaplanowano ogłoszenie konkursu na wybór usługodawców, których zadaniem będzie przetestowanie i wdrożenie doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, dla mikro- i małych przedsiębiorców. Usługa ta będzie świadczona zgodnie ze Standardem, którego konsultacje odbyły się w okresie 14.05-03.06.2013 r.

Usługa doradczo-szkoleniowa w zakresie zarządzania efektywnością przedsiębiorstw jest drugą usługą pilotażową, która zostanie poddana testom w ramach projektu systemowego PARP pn.: „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które wzięły udział w ww. konsultacjach. Podsumowanie uwag wraz z odpowiedziami PARP zostanie opublikowane na stronie www.parp.gov.pl w najbliższych dniach.

 

PARP informuje, że w konkursie na wybór usługodawców usługi pilotażowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw będzie mógł wziąć udział podmiot, który:

1. działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz
2. posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym spełniających wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz
3. posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
4. zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł, co najmniej na okres realizacji projektu.
5. w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielnie wsparcia, zrealizował co najmniej 10 usług doradczych z zakresu zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, w tym co najmniej 5 z tych usług zostało wyświadczonych na rzecz mikro- i małych przedsiębiorstw.
6. Zapewnia świadczenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, przez co najmniej 3 Konsultantów, z których każdy posiada:

a. wyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne lub
b. średnie wykształcenie techniczne lub ekonomiczne i 3- letnie doświadczenie w realizacji usług doradczych dotyczących efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz
c. doświadczenie w realizacji, co najmniej 5 usług doradczych dotyczących efektywności energetycznej przedsiębiorstw, w co najmniej jednym z trzech wymienionych poniżej obszarów (jeden Konsultant może mieć doświadczenie w świadczeniu usług w więcej niż jednym z obszarów, o których mowa w punktach i-iii.):

i.  efektywność energetyczna budynków;
ii. efektywność energetyczna urządzeń technicznych;
iii. efektywność energetyczna instalacji;

zdobyte w ciągu 5 lat licząc do dnia składania wniosków o udzielenie wsparcia.

7. Konsultanci, o których mowa w punkcie 6 posiadają doświadczenie (łącznie) w realizacji, co najmniej 5 usług w każdym z trzech wymienionych w punkcie 6 c obszarów, zdobyte w ciągu 5 lat licząc do dnia składania wniosków o udzielenie wsparcia, w tym co najmniej 5 usług zrealizowanych było na rzecz mikro- lub małych przedsiębiorstw.

Wnioskodawcy będą mogli otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie kryteriów fakultatywnych, takich jak np.: większe niż wymagane minimum doświadczenie podmiotu w realizacji ww. usług doradczych dla przedsiębiorców, w tym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz wyższe od wymaganego minimum doświadczenie Konsultantów.

 

Wszelkie informacje na temat ww. konkursu będą publikowane na stronie www.parp.gov.pl.

Pytania prosimy kierować na adres: ksu@parp.gov.pl.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr”
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”.

Projekt Systemowy PARP
„Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”

Zadanie 4
„Testowanie usług w formie pilotaży”

Usługa pilotażowa nr 2
w zakresie zarządzana efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-06-17 15:56:22
Aktualizowany: 2013-06-17 16:19:48 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5392
74/150/224/622/632/, ID=33626
drukuj