PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat o zwiększeniu alokacji na konkurs nr POKL/2.1.2/2012/S

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 7 maja 2013r. Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.2/2012/S o kwotę 1 319 183,03 PLN.

W wyniku zwiększenia alokacji dofinasowanie uzyskał projekt Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej o numerze WND-POKL.02.01.02-00-047/13 znajdujący się na 13 pozycji listy rankingowej. Pismo informujące o przyznaniu dofinansowania zostało wysłane do Projektodawcy w dniu 9 maja br.

Lista rankingowa (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-05-27 16:01:56
Aktualizowany: 2013-05-27 16:02:38 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6823
74/150/220/312/313/, ID=33266
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL