PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/FS

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 14 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/FS. Rekomendację KOP otrzymało 5 wniosków o dofinansowanie.

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, tytule projektu, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów, decyzji Komisji Oceny Projektów, a także ew. o wnioskowanej kwocie dofinansowania oraz poziomie dofinansowania lub przyczynie odrzucenia wniosku, znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania rekomendowanych projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 8 435 361,00 PLN. Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowane kwoty dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowanych przez oceniających, rekomendowane kwoty mogą różnić się od wnioskowanych kwot dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.

Ze względu na ustalony poziom alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.2/FS na chwilę obecną dofinansowanie otrzymają 4 pierwsze wnioski z listy rankingowej. Wnioski oczekujące na środki mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, że w wyniku negocjacji budżetów z Projektodawcami, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania lub w wyniku rezygnacji Projektodawców z podpisania umowy o dofinansowanie, zostaną uwolnione środki finansowe, które będą mogły być przeznaczone na wsparcie wniosków oczekujących na środki.

Do dnia 27.05.2013 r. informacja o wynikach oceny wniosków zostanie wysłana do Wnioskodawców.

Lista rankingowa pobierz plik (30kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-05-22 15:51:21
Aktualizowany: 2013-05-22 16:04:21 przez Izabela Rutkowska
Ilość odsłon: 7221
74/150/220/312/313/, ID=33196
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL