PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Ostateczne listy rankingowe w III edycji konkursu na wybór Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na "Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)”.

W odpowiedzi na konkurs uzupełniający wpłynęło 6 wniosków o udzielenie wsparcia. Na etapie oceny formalnej odrzucono 2 wnioski z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych, natomiast na etapie oceny merytorycznej – 1 wniosek z powodu nie spełnienia kryteriów merytorycznych obligatoryjnych. 1 wniosek o udzielenie wsparcia , w wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, został przywrócony do oceny merytorycznej. 1 wniosek o udzielenie wsparcia, na prośbę Wnioskodawcy, został wycofany z konkursu. Spośród 3 wniosków poprawnych merytorycznie do udzielenia wsparcia rekomendowano wszystkie 3 wnioski z dwóch następujących województw:

  • lubuskie: 2 wnioski w podregionie zielonogórskim, ostateczna lista rankingowa województwa lubuskiego pobierz plik (138kB),
  • łódzkie: 1 wniosek w podregionie sieradzkim, ostateczna lista rankingowa województwa łódzkiego pobierz plik (73kB).

Dwóch Wnioskodawców z województwa lubuskiego, mimo uzyskania rekomendacji do udzielenia wsparcia, odstąpiło od podpisania umów.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-04-30 16:19:56
Aktualizowany: 2013-04-30 16:21:35 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6262
74/150/224/516/624/, ID=32809
drukuj