PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2012/S

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 35 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2012/S (7 wniosków podlegających uprzednio ocenie merytorycznej, ze względu na stwierdzone na tym etapie istotne uchybienia skierowano do ponownej oceny formalnej, w wyniku której zostały one odrzucone ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów dostępu). Rekomendację KOP otrzymało 8 wniosków o dofinansowanie.

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, tytule projektu, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów, decyzji Komisji Oceny Projektów, wnioskowanej kwocie dofinansowania oraz poziomie dofinansowania, przyczynie odrzucenia wniosku, znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania rekomendowanych projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 20 319 183,03 PLN. Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowane kwoty dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowanych przez oceniających, rekomendowane kwoty mogą różnić się od wnioskowanych kwot dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.

Ze względu na ustalony poziom alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.2/2012/S na chwilę obecną dofinansowanie otrzyma 7 pierwszych wniosków z listy rankingowej. Wnioski oczekujące na środki mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, że w wyniku negocjacji budżetów z Projektodawcami, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania lub w wyniku rezygnacji Projektodawców z podpisania umowy o dofinansowanie, zostaną uwolnione środki finansowe, które będą mogły być przeznaczone na wsparcie wniosków oczekujących na środki. Decyzja o przekazaniu środków na finansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej zostanie opublikowana w dniu 16 sierpnia 2013r.

Do dnia 16.04.2013 r. informacja o wynikach oceny wniosku zostanie wysłana do Wnioskodawców.

Lista rankingowa (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-04-16 16:21:08
Aktualizowany: 2013-04-16 16:25:05 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7365
74/150/220/312/313/, ID=32377
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL