PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat o ostatecznej liczbie i wartości wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/FS – fundusze szkoleniowe

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 27 marca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 8 kwietnia 2013 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu skierowanego do uzupełnień po ocenie formalnej, złożonego w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/FS.

Pismo informujące o wyniku oceny formalnej zostało przesłane do Projektodawcy.

 

Ogółem 15 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 25 404 185,48 zł spełniło ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej. 14 spośród ww. wniosków na łączną kwotę 23 627 911,98 zł (tj. 310,89 % alokacji dostępnej w ramach konkursu, pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny) zostało skierowanych do oceny merytorycznej. 1 wniosek na kwotę 1 776 273,50 zł został wycofany z oceny przez wnioskodawcę przed skierowaniem go do oceny merytorycznej.

 

Zaktualizowany harmonogram oceny wniosków: pobierz plik (370kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-04-09 14:44:37
Aktualizowany: 2013-04-09 14:48:06 przez Izabela Rutkowska
Ilość odsłon: 5938
74/150/220/312/313/, ID=32222
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL