PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – tzw. "Mała optymalizacja kosztów" – nowa usługa systemowa KSU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że trwają prace nad przygotowaniem konkursu na wybór usługodawców nowej usługi systemowej Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w obszarze optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Planowany termin ogłoszenia konkursu, to koniec II kwartału 2013 r.

O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty zarejestrowane w KSU w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniające ponadto dodatkowe wymagania określone w dokumentacji konkursowej, związane z posiadanym doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i kadrowym podmiotu.

 

Usługa pilotażowa – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MSP, była testowana w latach 2010-2011 w ramach projektu systemowego PARP, pn.: „Wparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przeprowadzone, na zlecenie PARP, badanie potwierdziło przesłanki do kontynuacji usługi jako systemowej KSU.

Wyniki badania pokazały, że oprócz oferowanej ww. kompleksowej usługi w zakresie optymizacji kosztów, przedsiębiorcy potrzebują usługi optymalizacji kosztów o mniejszym zakresie, której celem jest w pierwszej kolejności pomoc doradcza związana z doraźnymi problemy, tzw. „małej optymalizacji”. Wyniki realizacji tej usługi będą mogły być pierwszym etapem do bardziej zaawansowanych analiz i doradztwa.

 

W związku z powyższym, „Mała optymalizacja”, będzie usługą doradczo-szkoleniową, której celem będzie wskazanie oraz pomoc we wdrożeniu prostych działań, w wyniku których możliwa będzie redukcja kosztów i uzyskanie oszczędności w przedsiębiorstwie. Proponowany zakres usługi bazuje na rekomendacjach uzyskanych w ramach ww. badania od klientów usługi pilotażowej, i obejmie on działania możliwe do wdrożenia w większości przedsiębiorstw i jednocześnie takie, które będą przynosiły szybki efekt.

Mała optymalizacja będzie wdrażana jako usługa systemowa w ramach projektu systemowego PARP, pn.: „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2012 poz.1064) (pobierz plik) będzie to usługa dofinansowana do 70%.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi Małej optymalizacji kosztów będą sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych PARP oraz KSU. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do śledzenia tych informacji.

Ewentualne pytania można kierować na adres: ksu@parp.gov.pl

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-04-08 15:39:41
Aktualizowany: 2013-05-14 15:48:55 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8090
74/150/224/622/643/, ID=32195
drukuj