PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do naboru wniosków konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: "Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska"

Dokumenty Podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik [455kB]

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [555kB]

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik [606kB]

 

Dokumenty dotyczące oceny Wniosków o udzielenie wsparcia

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik [518kB]

Załączniki do protokołu oceny wniosków pobierz plik [139kB]

 

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik [599kB]

Zał. nr 2 Standard usługi systemowej KSU w zakresie ochrony środowiska pobierz plik [246kB]

Zał. nr 3 Harmonogram finansowy pobierz plik [56kB]

Zał. nr 4 Wzór Wniosku o płatność pobierz plik [272kB]

Zał. nr 4a Wzór Wniosku o pierwszą transzę zaliczki pobierz plik [258kB]

Zał. nr 5 Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” pobierz plik [9kB]

Zał. nr 6 Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik [783kB]

Zał. nr 8 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz plik [323kB]

Zał. nr 9 Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT pobierz plik [242kB]

 

stopka POKL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-03-29 11:39:16
Aktualizowany: 2013-03-29 12:18:00 przez Marcin May
Ilość odsłon: 2553
74/150/224/622/639/, ID=31958
drukuj