PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/FS

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 marca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 20 marca 2013 r. zakończono ocenę formalną 15 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/FS.

14 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 22 665 697,48 zł spełniło ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej. 13 spośród ww. wniosków na łączną kwotę 20 889 423,98 zł zostało skierowanych do oceny merytorycznej. 1 wniosek na kwotę 1 776 273,50 zł został wycofany z oceny przez wnioskodawcę przed skierowaniem go do oceny merytorycznej. 1 wniosek na kwotę 2 738 488,00 zł nie spełnił kryteriów formalnych i został przekazany do uzupełnień.

Pisma informujące o wyniku oceny formalnej zostaną przesłane do Projektodawców w dniu dzisiejszym, tj. 27 marca 2013 r. 

Komunikat o ostatecznej liczbie i wartości wniosków skierowanych do oceny merytorycznej zostanie opublikowany najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia ponownej oceny formalnej wniosków, które przekazano do uzupełnień.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-03-27 14:00:00
Aktualizowany: 2013-03-27 14:01:06 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5885
74/150/220/312/313/, ID=31877
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL