PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja konkursu "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego"

 

Dokumenty Podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik (525kB)

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik (544kB)

Załącznik nr 1 do Wniosku - Podpisane oświadczenie osób fizycznych, których dane zostały wskazane we wniosku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz plik (96kB)

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik (434kB)

Standard usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego pobierz plik (306kB)

 

Dokumenty dotyczące oceny Wniosków o udzielenie wsparcia

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik (632kB)

 

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik (613kB)

Zał. nr 3 Wzór wniosku o płatność pobierz plik (293kB)

Zał. nr 4 Wzór weksla in blanco pobierz plik (9kB)

Zał. nr 5 Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik (50kB)

Zał. nr 6 Harmonogram płatności pobierz plik (250kB) pobierz plik (266kB)

Zał. nr 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz plik (383kB)

Zał. nr 10 Budżet projektu pobierz plik (41kB)

 

 

stopka POKL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-03-06 16:09:15
Aktualizowany: 2013-03-29 11:26:43 przez Marcin May
Ilość odsłon: 3142
74/150/224/622/638/, ID=31615
drukuj