PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.1/2012/HR „HeRosi organizacji”

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19.12.2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 244 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.1/2012/HR „HeRosi organizacji” (8 wniosków, podlegających uprzednio ocenie merytorycznej, ze względu na stwierdzone na tym etapie istotne uchybienia skierowano do ponownej oceny formalnej, w wyniku której zostały one odrzucone ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów dostępu). Rekomendację KOP otrzymało 81 wniosków o dofinansowanie.

 

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, tytule projektu, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów, decyzji Komisji Oceny Projektów, wnioskowanej kwocie dofinansowania oraz poziomie dofinansowania, przyczynie odrzucenia wniosku, znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania rekomendowanych projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 94 899 576,64 PLN. Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowane kwoty dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowanych przez oceniających, rekomendowane kwoty mogą różnić się od wnioskowanych kwot dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.

Do dnia 05.03.2013 r. informacja o wynikach oceny wniosku zostanie wysłana do Wnioskodawców.

Lista rankingowa (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-03-04 16:27:25
Aktualizowany: 2013-03-04 16:27:44 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7008
74/150/568/570/, ID=31558
drukuj